Duurzaam

Wij als team vinden het heel belangrijk om in alles wat we doen bezig te zijn met duurzaamheid. We hebben immers allemaal de taak om voor onze aarde te zorgen. Duurzaamheid integreren we zoveel mogelijk in onze werkwijze en bedrijfsvoering en komt onder andere in de volgende facetten terug:

Materiaalkeuze
We hebben veel aandacht voor de kwaliteit en de herkomst van de materialen die we gebruiken. Immers, hoe beter het materiaal is, hoe langer het mooi blijft en hoe makkelijker het is om dit in een later stadium te hergebruiken. Zelf gebruiken we ook regelmatig materialen die al eens ergens anders voor gebruikt zijn. Duurzaam, ofwel ‘herwonnen’ hout, is een voorbeeld van een materiaal dat in bijna al onze projecten terugkomt. Ook houden we er rekening mee dat de materialen die we gebruiken zoveel mogelijk milieuvriendelijk geproduceerd worden.

Recycling
Bij Project 2000 zorgen we ervoor dat we zeker weten dat ons afval gerecycled wordt. We werken daarvoor samen met professionele partijen in de afvalscheiding en kiezen voor recyclebare materialen.

Circulariteit
Circulariteit gaat uit van een wereld zonder afval, oftewel een wereld waarin gebruikte materialen steeds weer een nieuwe bestemming krijgen. Bij Project 2000 zien we vooral veel mogelijkheden als het gaat om hout, een materiaal dat we in onze projecten regelmatig gebruiken. Hout is van zichzelf een milieuvriendelijk materiaal en zorgt voor veel minder CO2-uitstoot dan producten zoals plastic en beton. Voor het produceren van nieuwe onderdelen kiezen we voor herwonnen hout; hout dat bij het afval terecht is gekomen. Ook maken we soms gebruik van het zogenoemde preconsumerhout; dit is hout dat nog niet eerder is bewerkt maar bijvoorbeeld afkomstig is van bosbeheer. Het her te gebruiken hout verwerken we tot bijvoorbeeld nieuwe kwalitatieve spaanplaten. Hout dat echt onbruikbaar is geworden, laten we omzetten in groene energie.

Energiezuinig
Als het even kan, kiezen we voor energiezuinige materialen en apparatuur. Zo gebruiken we in al onze projecten ledverlichting dat geleverd wordt door vaste leveranciers. We nemen dit ook mee in ons advies aan opdrachtgevers. Ledverlichting heeft niet alleen een betere lichtkwaliteit, het gaat ook veel langer mee en zorgt voor een lagere energierekening.

Minder CO2-uitstoot
We houden dagelijks rekening met de beperking van onze CO2-uitstoot. Dat houdt in dat we zoveel mogelijk milieuvriendelijke voertuigen gebruiken en zo min mogelijk onnodige transportbewegingen maken. Dat we veel in onze eigen werkplaats prefab kunnen maken, draagt absoluut bij aan deze doelstelling. Daarnaast proberen we transport zoveel mogelijk te combineren.

Bewustzijn
We realiseren ons maar al te goed dat duurzaam denken begint met bewustzijn, bij iedereen in ons team. We steken er daarom veel energie in om hier met z’n allen een steentje aan bij te dragen.